Pasaport Bilgileri –

Pasaport Bilgileri

Umuma Mahsus (Bordo) Pasaportlar

Renginden dolayı Bordo Pasaport da denilir. Yeşil Pasaport alma hakkı olmayan kişilerin aldıkları pasaport (sıradan vatandaşların sahip olduğu) Umumi Pasaport (Bordo Pasaport) tur.
Yurtiçinde İçişleri bakalığı veya İçişleri bakalığınca yetki verilmiş olan valiliklerde , yurtdışında ise Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından verilir. Geçerlilik süresi 6 ay , 1 yıl , 2 yıl , 3 yıl, 4 yıl ve 10 yıllık olarak alınabilir.

Hususi (Yeşil) Pasaportlar

Devlet görevlilerinin pasaportudur ve rengi yeşildir. TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar, birinci ,ikinci ve üçüncü derece kadrolarda veya kadro karşılığı çalışan, emekli olan veya  sözleşmeli olarak çalışırken emekli olan devlet memurları ve T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurlarına verilir.

Büyükşehir il , ilçe ve birinci kademe görev süresince belediye başkanları Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de  aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden  pasaport verilmesi mümkündür.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış  olanlara da bu tür pasaport verilir.

Yukarıdaki maddelerden birinde belirtilen şartları taşıyanların eşleri, 18 yaşından küçük erkek ve kız çocukları ile 18 yaşını bitirdikten sonra, çalışmayan, evli olmayan ve hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden (öğrencilik hariç) reşit kız çocukları hususi  pasaport alabilirler.

Hizmet (Gri) Pasaportları

Yurt dışına belli bir devlet göreviyle çıkış yapan sadece görev süresince geçerliliği olan yurt dışından görev bitimiyle geri dönüşte teslim edilen gri renkli pasaporttur.
Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar yanlarında yaşayıp evli  bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda  olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre  geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.Hizmet pasaportu sadece kurum tarafından verilir.

Diplomatik (Siyah) Pasaportlar

Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından TBMM Üyelerine, TBMM üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere, Büyükşehir Belediye Başkanlarına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.

Diplomatik pasaport alabilecek kişilerin bulundukları vazife devam ettiği sürece, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az birine sahip sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaportverilir. Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport) alınmaz, kurum tarafından verilir.

Vize Başvuru Ve
Bilgi Formu

  GEREKLİ BİLGİLER

  Vize alırken karşılaşabileceğiniz her durum için sizi önceden bilgilendiriyor
  işinizi kolaylaştırıyoruz.

  Vize ve Schengen Nedir?

  Vize bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekli izin.

  Seyahat Sigortası

  Ailenizin ve sevdiklerinizin sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden başınıza gelebilecek aksiliklere karşı sizi ve onları Sigorta güvencesine alıyoruz.

  Vize Rejim Tablosu

  Yabancı ülkelerin Türk vatandaşlarına uyguladığı Vize Rejim Tablosu detaylarına ulaşabilirsiniz.

  WhatsApp WhatsApp Destek
  Arayın
  0212 458 44 14
  Arayın
  0533 389 20 29