Vize Rejim Tablosu –

ÜLKELER

GRİ (HİZMET)
PASAPORT
SİYAH (DİPLOMATİK)
PASAPORT
BORDO PASAPORT
(UMUMA MAHSUS)
YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT
AFGANİSTAN Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
ALMANYA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
AMERİKA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
ANDORRA Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
ANGOLA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
ANTİGUA-BARBUDA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
ARJANTİN Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün)
ARNAVUTLUK Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
AVUSTRALYA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
AVUSTURYA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
AZERBAYCAN Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün)

Vize Var
(Sınır kapısından alınabilir)

Vize İstenmiyor (90 gün)
B. ARAP EMİRLİKLERİ Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
BAHAMALAR Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
BAHREYN Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize Var

(Sınır kapısından alınabilir)

Vize İstenmiyor (90 gün)
BANGLADEŞ Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
BARBADOS Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
BELARUS(BeyazRusya) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
BELÇİKA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
BELİZE Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
BENİN Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor
BOLİVYA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
BOSNA-HERSEK Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
BOSTVANA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
BREZİLYA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün)
BRUNEİ SULTANLIĞI Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
BULGARİSTAN Vize İstenmiyor ( 1 Ay )  Vize İstenmiyor (1 Ay) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
BURKİNA FASO Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
BURUNDİ Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
BUTAN Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
CAPE VERDE Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
CEZAYİR Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
CİBUTİ Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
ÇAD Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
ÇEK CUMHURİYETİ Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
ÇİN HALK CUMH. Vize İstenmiyor ( 1 Ay ) Vize İstenmiyor (1 Ay) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor ( 1 Ay )
DANİMARKA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
DOMİNİKA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
EKVATOR Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor ( 90 gün )  Vize İstenmiyor
EKVATOR GİNESİ Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
EL SALVADOR Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
ERİTRE Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
ERMENİSTAN Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
ESTONYA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
ETYOPYA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
FAS Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
FİJİ Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor ( 3 Ay )  Vize İstenmiyor ( 3 Ay ) 
FİLDİŞİ SAHİLİ Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
FİLİPİNLER Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
FİNLANDİYA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
FRANSA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
GABON Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
GAMBİYA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
GANA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
GİNE Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
GİNE-BİSSAU Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
GRENADA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
GUATEMALA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
GUYANA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
GÜNEY AFRİKA CUM. Vize İstenmiyor  (30 gün  Vize İstenmiyor (1 Ay) Vize İstenmiyor ( 30 gün )  Vize İstenmiyor (30 gün)  
GÜNEY KORE Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
GÜRCİSTAN Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor ( 90 gün )  Vize İstenmiyor (90 gün)
HAİTİ Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
HIRVATİSTAN Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor ( 90 gün )  Vize İstenmiyor (90 gün)
HİNDİSTAN Vize İsteniyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
HOLLANDA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
HOLLANDA Vize İsteniyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
HONDURAS Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
HONG KONG Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
IRAK Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
İNGİLTERE Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
İRAN Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
İRLANDA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
İSPANYA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
İSRAİL Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
İSVEÇ Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
İSVİÇRE Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
İTALYA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
İZLANDA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
JAMAİKA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
JAPONYA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
K.K.T.C Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
KAMBOÇYA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
KAMERUN Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
KANADA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
KARADAĞ Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor ( 90 gün ) Vize İstenmiyor (90 gün)
KATAR Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
KAZAKİSTAN Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
KENYA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor ( Sınır Kapısından Alınabilir ) Vize İstenmiyor
KIBRIS RUM KESİMİ Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
KIRGIZİSTAN Vize İstenmiyor (30 gün) Vize İstenmiyor (1 Ay) Vize İstenmiyor ( 30 gün) Vize İstenmiyor ( 30 gün)
KİRİBATİ Vize İsteniyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
KOLOMBİYA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
KOMOR FEDERE İSLAM CUM. Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
KONGO Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
KOSOVA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor ( 90 gün ) Vize İstenmiyor (90 gün)
KOSTA RİKA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
KUVEYT Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
KUZEY KORE Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
KÜBA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
LAOS Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
LESOTHO Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
LETONYA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
LİBERYA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
LİBYA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün)
LİHTENŞTAYN Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
LİTVANYA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
LÜBNAN Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün)
LÜKSEMBURG Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
MACARİSTAN >Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
MADAGASKAR (Malagazi) Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
MAKAU ÖZEL İDARE  BÖLGESİ Vize İstenmiyor (15 gün) Vize İstenmiyor (15 gün) Vize İstenmiyor ( 15 gün )  Vize İstenmiyor ( 15 gün )
MAKEDONYA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
MALAVİ Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
MALDİVLER Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
MALEZYA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
MALİ Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
MALTA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
MAURİTİUS Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün)
MEKSİKA Vize İsteniyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
MISIR Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
MOĞOLİSTAN Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
MOLDOVA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
MONACO Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
MORİTANYA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
MOZAMBİK Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
MYANMAR Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
NAMİBYA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
NAURU Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
NEPAL Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
NİJER Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
NİJERYA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
NİKARAGUA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
NORVEÇ Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
ÖZBEKİSTAN Vize İsteniyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
PAKİSTAN Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
PALAU CUMHURİYETİ Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
PANAMA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
PAPUA YENİ GİNE Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
PARAGUAY Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
PERU Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
POLONYA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
PORTEKİZ Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
ROMANYA Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
RUANDA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
RUSYA Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
SAN MARİNO Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
SENEGAL Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
SEYŞELLER Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor
(Sınır Kapısından Alınabilir)
Vize İstenmiyor
SIRBİSTAN Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor ( 90 gün ) Vize İstenmiyor(90 gün)
SİERRA LEONE Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
SİNGAPUR Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
SLOVAKYA Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
SLOVENYA Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
SOLOMON ADALARI Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
SOMALİ Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
SRİ LANKA Vize İstenmiyor (30 gün) Vize İstenmiyor (1 Ay) Vize İstenmiyor (30 gün) Vize İstenmiyor (30 gün) 
ST. CRISTOPHER NEVIS Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
ST. LUCİA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor
ST. MARTİN Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
ST. VINCENT-GRENADINES Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
SUDAN Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
(Kapıdan 30 gün Vize)
Vize İsteniyor
SURİNAM Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
SURİYE Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor ( 90 gün ) Vize İstenmiyor (90 gün)
SUUDİ ARABİSTAN Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
SVAZİLAND Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
ŞİLİ Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
TACİKİSTAN Vize İstenmiyor  (60 gün) Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor ( 60 gün )
TANZANYA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
TAYLAND Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
TAYVAN Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
TOGO Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
TONGA Vize İsteniyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
TRİNİDAD-TOBAGO Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
TUNUS Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
TUVALU Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
UGANDA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
UKRAYNA Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
UMMAN--(OMAN) ize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İsteniyor
(Sınır Kapısından Alınabilir)
Vize İstenmiyor
URUGUAY Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor Vize İstenmiyor
ÜRDÜN Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor ( 90 gün )  Vize İstenmiyor (90 gün)
VANUATU Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
VATİKAN Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İsteniyor Vize İstenmiyor (90 gün)
VENEZUELA ize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor (90 gün) Vize İstenmiyor ( 90 gün )  Vize İstenmiyor (90 gün)
VİETNAM Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
YEMEN Vize İstenmiyor  Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
YENİ ZELANDA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
YUNANİSTAN Vize İstenmiyor  Vize İstenmiyor Vize İsteniyor Vize İstenmiyor
ZAİRE (Kongo) Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
ZAMBİYA Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor
ZİMBABVE Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor Vize İsteniyor

GEREKLİ BİLGİLER

Vize alırken karşılaşabileceğiniz her durum için sizi önceden bilgilendiriyor
işinizi kolaylaştırıyoruz.

Vize ve Schengen Nedir?

Vize bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekli izin.

Seyahat Sigortası

Ailenizin ve sevdiklerinizin sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden başınıza gelebilecek aksiliklere karşı sizi ve onları Sigorta güvencesine alıyoruz.

Vize Rejim Tablosu

Yabancı ülkelerin Türk vatandaşlarına uyguladığı Vize Rejim Tablosu detaylarına ulaşabilirsiniz.

WhatsApp WhatsApp Destek
Arayın
0212 458 44 14
Arayın
0533 389 20 29